Top definition
—a filipino word that originated in the philippines and is used by filipinos

1) dazed

2) or simply being dumbfounded
1) “grabe natameme ako kay willie revillame nung nakita ko siya in person, ang gwapo niya!”

2) natameme si dearwin ng tumabi ang crush niya sakanya :)
via giphy
by purevirginpongkolized August 01, 2019
Get the mug
Get a natameme mug for your Aunt Riley.