Top definition
Nøjeren/noieren er et slang for ordet 'paranoia' og bruges omtrent i samme sammenhæng. Ordet kan bruges til at beskrive en følelse (paranoia eller at føle sig bange) eller når noget er vildt eller mærkeligt.
"Hvor er det nøjeren, at der fundet liv på Mars"
"Jeg har det vildste noia på"
"Han siger de underligste ting. Han har en virkelig nøjeren personlighed"
by vedalt April 16, 2016
Get the mug
Get a nøjeren mug for your barber Günter.
2
Tillægsord/Adjektiv nøjeren, mere nøjeren, mest nøjeren. Synonom for "nederen", hvilket betyder at en ting, person eller situation er dårlig eller ikke særlig god - nærmest uheldig.
"Sladrede du lige til læreren? Hvor er du bare nøjeren!"

"Vi har fået en analyse for til i morgen. Nøjeren."

"Din bluse er ikke særlig køn - den er ret nøjeren."
by Michola April 13, 2016
Get the mug
Get a nøjeren mug for your friend Julia.

Activity