Top definition
Bambo is the main character of a childrens poem where a 10 year old african is presented as studious, but when he comes home he is mischievous. When his mom ask him to drink his milk, he climbs a tree, and when his mom asks him to take a bath, he is afraid he will turn white.

His name is coined from the word bamboo.
1. Murzynek Bambo
Murzynek Bambo w Afryce mieszka
czarną maskórę ten nasz kolezka
uczy się pilnie przez całe ranki
ze swej murzyńskiej pierwszej czytanki.

A gdy do domu ze szkoły wraca,
psoci figluje to jego praca,
aż mama krzyczy Bambo łobuzie,
a Bambo czarną nadyma buzię

Mama powiada napij się mleka
a on na drzewo mamie ucieka,
mama powiada choć do kąpieli
a on się boi, ze się wybieli

Lecz mama kocha swojego synka,
bo dobry chłopak z tego murzynka,
szkoda, ze Bambo czarny wesoły,
nie chodzi razem z nami do szkoły.

-Julian Tuwin

See Duo Stars - Murzynek Bambo
In the music video for this, a polish african kid portray murzynek bambo.
by shdwsclan April 11, 2009
Get the mug
Get a murzynek bambo mug for your coworker José.