Top definition
Sana joka esiintyy Raumalla sähkökaapin ovessa spreijattuna. Aiheuttaa yleistä hämmästystä olemassaolollaan ohikulkijoissa.
Kumirottakaapissa lukee äidinkielellisesti epäkorrektisti: "Kumi rotta"
by kumiro August 28, 2011
Get the mug
Get a kumirotta mug for your grandma Riley.