Top definition
En tävling som går ut på att i grupp, runka snabbast och därtill ejakulera.

Ett ord konstruerat av verben 'runka' och 'kapplöpa'.

Brukar användas som en indirekt fråga för att belysa att någon/några verkar vara homosexuella.
- Ska ni hem och kapprunka nu eller?
- Vi är inte homosexuella!
by mr.nyman July 28, 2016
Get the mug
Get a kapprunka mug for your daughter-in-law Julia.