Top definition
the realest nigga in flawda
a flawda nigga
tha boss
orlando goon
dat nigga joehood was slangin choppas down off 9th street
by pistol playa February 23, 2008
Get the mug
Get a joehood mug for your barber Riley.