Top definition
Brukes for å si at noe er topp eller supert. Kan også brukes for å snakke om å være i en innafor en grense.
"Det der språkbruket var nesten innafor!"

"Denne festen her blir helt innafor!"

"Han var innafor muren heldigvis!"
"Jeg håper at pølsa var akuratt innafor Kjetil?"
"Det kan ikke være helt innafor å stjele småkaker fra bestemor!!"
via giphy
by William Aaron May 14, 2016
Get the mug
Get a innafor mug for your father Abdul.
2
When something is on the limit to what's okay, you wonder if it's innafor. If it's innafor, it's inside of the limit, and it's acceptable.

Comes from the Norwegian phrase "innenfor", meaning inside of.
Jonas: I gave him a high five during the funeral! Is that innafor?
Tomas: Well he DID lose his virginity, so..
via giphy
by Bladlooza April 17, 2016
Get the mug
Get a innafor mug for your dog Abdul.
buy the domain for your travel blog