Top definition
Letterlijk: in je maag
Figuurlijk: persoonlijk krijgen/Over je heen krijgen

Synoniem: in je flapper
* Hier een vers gebakken koekje voor in je mik.
* Bert zij gisteren weer iets doms, daarom kreeg hij weer heel wat haat in zijn mik.
* Over vijf minuten krijg je de nieuwe aflevering van Suits in je mik.
by tnneuten August 24, 2014
Get the mug
Get a in je mik mug for your grandma Zora.