Top definition
HHX parasit er en parasit HHX'er tit udskiller.
Parasitten sætter sig på kloge og produktive mennesker og suger alt produktiviteten ud af dem og fylder dem med dognskap og dårlige ideer f.eks. at købe en MacBook
Jeg arbejdede sammen med HHX'erne hvor en hhx parasit sugede alt min produktivitet ud af mig
by Mr. Mirai April 01, 2016
Get the mug
Get a hhx parasit mug for your sister Rihanna.