Top definition
Regionalism pentru cana. Vas cu toartă care servește pentru a bea sau a scoate lichide dintr-un vas mai mare.
Adu-mi o finje de apa.
by Uigres November 22, 2015
Get the mug
Get a finje mug for your Facebook friend Trump.