"en fet röv" is a fat ass, also known as a BUNDA

OOHWHMEMNS
guy one: känner du ___? ____ har en fet röv
guy two: nej men jag ska adda snappen, vad är den?
by fatassslayer69420 November 26, 2021
Get the en fet röv mug.