Top definition
Strasznie zhardowany dude ktory ma za duzo czasu, za krotkie spodnie oraz manie wladzy na kanale #hormon .
01:03 <Einer> moze troche mnie ponioslo
01:03 <Einer> ale takie kryzysy
01:03 <Einer> sa oczyszczajace
by Greek whore April 28, 2005
Get the mug
Get a einer mug for your sister-in-law Julia.