Top definition
someone who is mean (but like jokingly)
Daniel: Zack you eggler give me back my pen!
Zack: false
Daniel: frick
*Daniel dies*
by BAC0NBOY September 26, 2018
Get the mug
Get a eggler mug for your dad Bob.
2
someone who is mean (but like jokingly)
Daniel: Zack you eggler give me my pen back
Zack: False
Daniel: Frick
*Daniel dies*
by BAC0NBOY September 26, 2018
Get the mug
Get a eggler mug for your mate Abdul.