Top definition
GEEZE1: Blood U Waste, breh shut ur mouf n ting
GEEZE2: YO poomplex u a durkhead m8
GEEZE1: i swear a brush man n shank man n ting
GEEZE2: hush ur gumz, fukin waste durkhead
by $RUDBOI64 October 18, 2007
Get the mug
Get a durkhead mug for your friend Bob.