Top definition
tgwergwergwergwe eg wegwer gwerg e werg ergwe rgwrg
wergw ergweg rgwergwrgreg erg
by bob mc tompson March 10, 2005
Get the mug
Get a dfgr mug for your mom Jovana.
buy the domain for your diy blog