Top definition
Definition
Åderbråck i blodkärlen i analkanalen.
Inre hemorrojder: Sitter i övre delen av analkanalen.
Yttre hemorrojder: När blodkärlen buktar ut genom analöppningen.

Orsak(-er)
Inte helt känd. Ökande besvär vid ökat tryck i buken, vid förstoppning och vid diarré. Uppstår ofta i samband med graviditet.
Ibland märks en liten "kula" utanför analöppningen.
Fuktande irritation, läckage av slem ur tarmöppningen, sveda runt analöppningen. Förstoppning.
by danimani December 10, 2004
Get the mug
Get a datakalle mug for your Facebook friend Jerry.