Top definition
.lanigiro gnihtemos did yeht ekil leef dna sdrawkcab epyt ot elpoep rof yaw ynnuf a si cixelsyD
"!!cixelsyd ma I ,kool yeH"
".uoy llik ot gniog ma I..."
by Airwalker October 16, 2005
Get the mug
Get a cixelsyD mug for your dog Jovana.
buy the domain for your recipe vlog