Top definition
kid: can i get a coke
lady: hers a check
kid: wtf??!?!! dayummmm nigga bootleg coke
lady: no its a check soda :)
kid: nigguh plz
by Kevin Fong-Yee July 26, 2006
Get the mug
Get a check soda mug for your boyfriend Trump.