Top definition
Tæsje er et ord som brukes om å stjele eller låne.
Kan jeg tæsje stolen din?
Jeg tæsja ballen til naboen.
by E-skill November 22, 2015
Get the mug
Get a Tæsje mug for your guy José.

Activity