Top definition
Naslov pove vse! Še enkrat vsi vabljeni na Strategije! Tim James na željo nekaterih uporabnikov sem dodal Strategije kanal! Obišèite ga in upam da bo postal karseda popularen!!
by TAB---> November 25, 2003
Get the mug
Get a Strategije mug for your buddy Rihanna.