Top definition
Sort Champagne er et slang for Cola
"Hvorfor er Morten ikke i skole ?"
"Han sidder derhjemme foran tosseskærmen med en Sort Champagne i den ene hånd"

"Hej en Sort Champagne med rom"
"Så gerne"
by Carltoso March 11, 2016
Get the mug
Get a Sort Champagne mug for your buddy Helena.
2
Sort Champagne er et slang for Cola
"Hvorfor er Morten ikke i skole ?"
"Han sidder derhjemme foran tosseskærmen med en Sort Champagne i den ene hånd"

"Hej en Sort Champagne med rom"
"Så gerne"
by Carltoso March 11, 2016
Get the mug
Get a Sort Champagne mug for your buddy Jerry.