Top definition
Sau som dreper og noen ganger spiser bjørn og ulv.
Slagsauen tok to bjørn sist helg.
by Lord of butt-chocolate April 17, 2015
Get the mug
Get a Slagsau mug for your mate Abdul.