Top definition
Skyldnertvang er et ord opfundet af den buffe mand Alexander.

Opfinderen udtaler dog selv at det er - "open source-word" , men lad os nu se

Selve ordet har som sådan ikke nogen definition endnu, men det er et ord som der vil blive taget patent på hvis det bliver brugt.

Det er så her at man kan overveje om det så egentlig er definitionen på ordet, at komme til at skylde patent på dette ord, med tvang...
Har du hørt om det nye ord skyldnertvang?.. nej?,
by Rille42 September 19, 2013
Get the mug
Get a Skyldnertvang mug for your daughter Sarah.