Top definition
Lille kløft på hagespissen. Enkelte vandskabninger har to kløfte, hvilket betegnes dobbeltdusen.

En på sinkadusen refererer altså til et slag til hagen på en mand med én kløft.
Fik du ikke en lussing i går? Nej jeg fik en på sinkadusen!
by blokolofg March 29, 2010
Get the mug
Get a Sinkadus mug for your sister-in-law Riley.