Top definition
Det hår som växer emellan skinkorna på män, kvinnor har också rövskägg men inte lika extremt som men. I rövskägget fastnar även konkelbären
via giphy
by lillmonster November 07, 2016
Get the merch
Get the Rövskägg neck gaiter and mug.
Oct 3 Word of the Day
I couldn’t care less (but one must keep up appearances, right?)
Frenemy has a family tragedy. "Thoughts and prayers."
by November 05, 2018
Get the mug
Get a Thoughts and prayers mug for your grandma Julia.