Top definition
Når du har ramt fjerde modul, men har drukket for meget espresso.
Man kant nemt tyde at en person har ramt en psykose, ved at de har voldsomme rystelser, og bemærker at de har lyst til at murke en Halil.
''Marcus, har du ramt en psykose?''

''Jeg har det fucking sindsygt.''
by Young Sjakal November 14, 2015
Get the mug
Get a Psykose mug for your mom Nathalie.
Jul 6 Word of the Day
Phrase meaning that a deceased cannot rest in peace until society changes due to the circumstances of a death.
People said rest in power for the unarmed man had been shot by the police.
by FooBarBiz October 12, 2017
Get the merch
Get the Rest in power neck gaiter and mug.