Top definition
Esoteriese taalgebruik vir zoll.
(Esoteric use for joint in Afrikaans)
1. (Dialoog tussen 'n seun, sy moeder en 'n boesemvriend)
Moeder: Okay, geniet julle braai en gedrae julself hoor!
Seun (aan sy moeder): Dankie ma, ek sal julle laat weet wanneer ons daar aankom.
Seun (draai na sy vriend): Het ons als vir die braai?
Vriend: Ja my ou, ek het ons steaks en 'n vars masinter. Ons gaan seker die braaibroodjies daar bou of hoe?
Seun: Kief, ja. Dit klink of ons als het, kom ons vat die pad!
Seun (draai terug na sy moeder en soengroet haar): Dankie ma, lykmy ons het als. Koebaai!

2. Hey bra, roll gou vir my 'n vars masinter, die huidige een is op sy laaste bene.
by Aesopus November 09, 2016
Get the mug
Get a Masinter mug for your bunkmate Georges.