Top definition
Plastic tasjes stelen bij een supermarket.
Manier van het stelen is het zo klein mogelijk maken van het tasje in je handpalm, zodat het lijkt alsof je hem al hebt betaald.
Ik ga even kruimelen bij de jumbo
by Titchmen April 03, 2014
Get the mug
Get a Kruimelen mug for your cousin Rihanna.