Top definition
Het is klaar; het is afgelopen
- Joris, het is bal met dat gezeik van je!

of:
- Ik vind het even helemaal bal met die zwartenpietendiscussie
by christine.. November 20, 2014
Get the mug
Get a Het is bal mug for your fish Callisto.