spelling out each letter in the name Stephanie :D
s t e p h a n i e = Es Te Ee Pe Ach Ay En Eye Ee

very trickey!!!!
by peyton ;) November 27, 2009
Get the Es Te Ee Pe Ach Ay En Eye Ee mug.