Top definition
A wee boy from burntisland in scotland. Hes a funny wee piss taker, you can find him on youtube.
Dj Badboy Bucky 4evz
Dj Fucking Badboy Friday Fucking Night
by samazy February 12, 2012
Get the mug
Get a Dj Badboy mug for your boyfriend Paul.