Top definition
Het gevoel van intense innerlijke pijn waardoor je weer moet denken aan alles wat fout is gegaan in je leven en je je afvraagt wat het zin is van je bestaan. Om hierna tot de conclusie te komen dat niks meer zin heeft.
Je kent het wel, je stoot je glas drinken om en bent meteen bitterballenjoost
by #420BlazeKing February 23, 2019
Get the mug
Get a Bitterballenjoost mug for your bunkmate Zora.