Top definition
Når du vasker klærna dine med bark.
Jeg kommer til å barkifisere klærna dine.
by Barkern June 15, 2018
Get the mug
Get a Barkifisere mug for your Uncle Paul.