Top definition
ord for hvor mange øl man kan drikke på bænken
1: Hvor meget bænker du?
2: Vel en 10 stykker i timen
by Minkid January 20, 2015
Get the mug
Get a Bænke mug for your father-in-law José.
buy the domain for your pet blog