1 definition by sankku

Player who enjoys executing enemies with rengar.
Zoke taas siel vihollisten keskellä
by sankku September 22, 2020
Get the zoke mug.