1 definition by im just dat nigga

Top Definition
lil bow wow
fuck that bitch nigga lil bow wow, non rappin ass nigga
by im just dat nigga March 16, 2009
Mug icon
Buy a bitch nigga mug!