1 definition by HOTPOCKETMEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Top Definition
PACO an organisation meaning pooty ass cunt orgie
paco is slang for hotpocket
by HOTPOCKETMEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE October 20, 2010
Mug icon
Buy a PACO mug!