1 definition by Anonym123.se

Top Definition
Hon är en bra vän, bra på att rita och väldigt Äventyrlig. Hon gillar även att att spela Roblox, Minecraft och Gacha Life.
Ja gillar verkligen Juni.
via giphy
by Anonym123.se July 02, 2020

Mug icon
Buy a Juni mug!