Top definition
Andrea, who also happens to be perfect
"Andrea is perfekt"
by Matt September 03, 2003
Mug icon

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug
2
En skarp smerte slog ned og rev hende ud af sin vågne dvale. Hun bandede stille. Tidligere den dag havde den samme smerte nær fået hende til at kludre i sin præsentation af gruppens nyeste reklamekoncept.

-What the fuck that means, I dont know.
EK Großeinkauf eG Licht & Concept Tageskupfer Eine Fachgruppe der EK Großeinkauf eG "perfekt."
by Titus May 01, 2003
Mug icon

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug