Top definition
Dutch word for something that sucks very hard.
Shit man tomorrow it's monday, we gotta go to that klote school
by 冂工匚长 -尺 December 29, 2015
Mug icon

Dirty Sanchez Plush

It does not matter how you do it. It's a Fecal Mustache.

Buy the plush
2
Iets wat je gebruikt om nadruk te leggen op iets dat je niet heel erg fijn vindt.
Als je aan het gamen bent en je broertje stoort je, alweer: "Hou nou je klote bek eens dicht, ik probeer deze eindbaas te verslaan!"
Als je geen zin in je huiswerk hebt: "Klote school, klote boeken, klote leven, klote maatschappij, klote sociaal doen."
by LordMarshal January 25, 2016
Mug icon

Golden Shower Plush

He's warmer than you think.

Buy the plush