look up any word, like hipster:
 
1.
1. to play ps2
2. ga istit.
TB: abi nakog natulugs buling, pag adto nakos silong, wala mandiay sya ga higda, ga compute mandi-ay!! pero unsaun niya pag compute, naa may tahos compute, GA ISTIT NAMAN SIYA!!
by ye_bly March 19, 2005