9 definitions by ye_bly

Top Definition
1. derived from the acronym of "sagpaun tikaw ru'g olok gautog raba".
joanna: huy ji mangaun na!
ji: strogur
by ye_bly March 15, 2005
1. means "boris" but "taga bukids" mispronounce it.. also known as "b" or "bu"..
2. made famous by Gingging.
taga bukid: ni adto kong mama nya ni ana ko "'ma, asa mag remote sa silong??.. ni-ana syaa "ayaw kay natuhug na's B (or buling).. ni-ana ko "kinsa man nang B, niya ni-ana sya kato kuno'ng buling.. ana ko "ahh".. pag-adto nako's silong wala man gahigda... ka compute man diay!
by ye_bly March 17, 2005
1. she is a "hot" chick whom jon is dating.
2. someone or something that takes a shit in front of (not in) the toilet and lets his/her aunt/uncle clean it.
3. anyone who has the last name of Quibal.
jon: i love u
litlit: i love u too (takes a shit in front of toilet and yells out to aunt to clean the mess)
by ye_bly March 15, 2005
cabira is a word that the "taga bukids" always say. it is also known as camera, but most "taga bukids" pronounce it "cabira".
WARNING: do not say this infront of a filipino person or you'll die.
Taga Bukid: ni adto kong mama nya ni ana ko 'ma pahulma kos CABIRA!!!!
TB's mom: aya kay maulanan unya.
by ye_bly March 17, 2005
taga bukid pronounciation of "americano" (american)..
jonnly (johnny): kita pa mo's tao ganiha..
jorgy: amirkanlo??
by ye_bly March 17, 2005
katong ga-laso sa kilid sa grranstan. nasakpan siya nila louie og marc kay wala man gitrankahan ang portahan.
taga bukid: hoy nong boni.. gaunsa man ka diha??
other taga bukid: si ning boni... ga laso ... sa kilid...
nong boni: ga laso ko..
by ye_bly March 17, 2005
1. to play ps2
2. ga istit.
TB: abi nakog natulugs buling, pag adto nakos silong, wala mandiay sya ga higda, ga compute mandi-ay!! pero unsaun niya pag compute, naa may tahos compute, GA ISTIT NAMAN SIYA!!
by ye_bly March 19, 2005

Free Daily Email

Type your email address below to get our free Urban Word of the Day every morning!

Emails are sent from daily@urbandictionary.com. We'll never spam you.

×