look up any word, like hipster:
 
1.
Acronym for Kusog Kaayo Nga Katawa - The Visayan (A Vernacular Filipino Lingo) version for LOL (Laugh Out Loud)
Hala nangutot siya, KKNK!!!
(Whoa he farted, LOL!!!)
by mikodakoilongkaayo March 31, 2011