Top definition
jak michał ma adhd i nie moze poczekać
-co
-ty
-ODPIERDALASZ
MOGE ZACZACZ ?
by ekio2km3 May 07, 2018
Get the mug
Get a zaczacz mug for your brother Callisto.