Top definition
Att smattra är att ha sexuellt umgänge med någon/några av både samma eller motsatt kön.

Alternativt kan smattra också ha en betydelse för att göra illa någon annan.
Till exempel så kan man säga:
Jag smattrade den där bruden igår!

Vilket kan översättas till:
Jag hade sex med den där bruden igår!

Alternativ två:
Jag smattrade den där killen.

Vilket kan översättas till:
Jag slog ner den där killen.
by torrb January 19, 2014
Get the mug
Get a smattra mug for your sister Jovana.