Top definition
wyjatkowo dobra liczba
jest 7 grzechow glownych
7 plag
7 cali ma singiel
www.siodemki.com
i siodme traki na najlepsze
1) o fak ale dobry ten siodmy numer
2) kupie pare siodemek na siodemki.com
by lucek February 01, 2004
Get the mug
Get a siedem mug for your sister-in-law Sarah.
buy the domain for your diy blog