Top definition
(v. "å søderlunde") Fotballbegrep: å bomme på åpent mål. Oppkalt etter spissen Alexander Søderlund.
"Rosenborg kunne ha økt ledelsen til 3-0, men Søderlund søderlundet"
by JegErIngenJeg January 12, 2016
Get the mug
Get a søderlunde mug for your mate Manafort.