Top definition
Rullen is een populaire term voor het roken van wiet. Deze term is ontstaan vanuit de wens om hierover te spreken in kringen waar dit niet geaccepteerd wordt.
Wijnand: Ik heb zin om te rullen, dus ik ga even gehakt (wiet) halen bij de slager (coffeeshop). Wil jij nog een wat kip (hash)?
Epko: Ja, doe mij maar kip, van zo'n gehaktstaaf ga ik kapot.
by FrankFonteijn January 24, 2015
Get the mug
Get a rullen mug for your fish Larisa.