Top definition
Rampjaar is dutch for 'disaster year'


Rampjaar was in 1672, during the third anglo-dutch war. Basically, Britain and france joined to attack the Netherlands, against the treaty of Dover (signed two years prior). During rampjaar, the dutch flooded many areas of thier country, thus weakening it for the future.
If you are reading this definition, chances are you are on my msn contacts, and I have pointed ye this way. Engeland is samen met Noord-Ierland, Schotland en Wales een van de samenstellende delen van het Verenigd Koninkrijk en tevens de zuidelijkste, grootste en dichtstbevolkte regio van zowel het Verenigd Koninkrijk, als het eiland Groot-Brittannië.


Met de naam Engeland wordt vaak ten onrechte als een pars pro toto heel Groot-Brittannië of het Verenigd Koninkrijk aangeduid, wat vaak door (niet-Engelse) Britten als onaangenaam wordt ervaren. Dit is vergelijkbaar met de (foutieve) aanduiding Holland voor geheel Nederland.
by Gumba Gumba June 01, 2004
Get the mug
Get a rampjaar mug for your brother-in-law Abdul.