Top definition
Å pjalle: å drikke, oftest øl (sider, vin eller annen alkohol godtas også), mens man snakker om løst og fast.
"Satt og pjalla med Kjetil i går, bra kveld."
"På en pub sitter man hovedsakelig bare og pjaller!"
"Så satt vi der da,med en kasse med øl mellom oss, på et jordet og så på kuene mens vi pjalla"
by Pingølogvinen November 30, 2014
Get the mug
Get a pjalle mug for your cousin Julia.